Geschiedenis

De oorsprong van de Steggerdase carnavalsvereniging de Bûtenbieners moet worden gezocht bij een stichting, Jongerencontact geheten. Deze club was een overkoepeling van drie toenmalige verenigingen in het Steggerdase, te weten de Jonge Boeren- en Tuindersbond (JBTB), de Katholieke Arbeiders Jeugd (KAJ) en de Meisjesbeweging ABTB (MBA)

Eén van de bezigheden van Jongerencontact was het organiseren van gezamelijke dansavonden in het Parochiehuis. Daarvoor werden ook (katholieke) zusterverenigingen uit het noorden van het land uitgenodigd, zodat er in de vijftiger en zestiger jaren regelmatig uitwisselingen plaatsvonden.

Bij enkele jongeren in Steggerda en omstreken leefde het verlangen een extra dimensie toe te voegen en via carnavalsvereniging ‘t Blauwe Striekske uit Valburg (bij Nijmegen) werden de eerste stappen gezet. Contacten met ’t Blauwe Striekske werden gelegd door Gradus de Vent. Vanzelfsprekend wist men niets van organisatie, maar dat was geen probleem. ‘t Blauwe Striekske leverde informatie, hielp bij de organisatie en leidde ook de eerste carnavalsavond in het Parochiehuis.

Vanaf 16 januari 1963 draaien de Bûtenbieners zelfstandig. Met een eigen bestuur, Raad van Elf, Hofdames en Prins. Gradus de Vent werd in dat jaar voorzitter. Andere bestuursleden uit 1963 waren Bert Sloot, Henk Smale, Bennie Verhagen, Andries Vonk, Gradus van der Linden en Elie Hassing.

In het eerste jaar van haar bestaan telde de vereniging al 247 leden. Organiseert men tegenwoordig Elf-Elf-Bal, Prinsenbal, Kindercarnaval en Carnaval, in het begin kwam men slechts twee avonden per jaar in actie. In 1963 werd al geopperd het aantal activiteiten uit te breiden, maar daar was niet iedereen voor. Tijdens de jaarvergadering (met bal na en verloting) werd opgemerkt:

“Noa iene aovond karneval bi’k al ‘n weke ziek, wat zal dat niet wodden as wi’j twee aovonds moeten…”

Feestlocatie

Tot 1982 werd het carnaval gevierd in de zaal van Folkertsma (tegenwoordig zaal de Landerije) Daarna waren de Bûtenbieners te gast in de voormalige zuivelfabriek “Het Kompas” van de familie Dijkstra.

Café de Smidse van Johan en Trees Kroon heeft ook een aantal malen als feestlocatie gediend en tegenwoordig worden de feesten weer gehouden in zaal de Landerije, uitbaters Appie en Wiepie Stuurman

De oude melkfabriek in Steggerda

Comments are closed.